Swedish food

Swedish food is a combination of traditional ingredients and new influences. Pizza, hamburgers and tacos are incorporated into Swedish cooking

Swedish food

Sweden is a culinary nation shaped by its countryside. The coastline, lakes and rivers provide fish and shellfish. And the vast forests are full of berries, mushrooms and game, which all have a special place in Swedish cuisine. With long winters, Swedes come from a tradition of making full use of what nature provides. The use of chanterelles (fungi), reindeer and other ingredients found in the Swedish countryside is common.

Swedish food

OFFICE

null

Gamla Brogatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Susanne Walström/imagebank.sweden.se

Menu